Tình hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tháng 4/2018 của Hà Nội (17:14 04/05/2018)


HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, sản xuất nông nghiệp tháng 4/2018 toàn Thành phố đang tập trung triển khai sản xuất vụ Xuân; tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định và phát triển thuận lợi.


Về trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân toàn Thành phố đạt 114.862 ha, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa giảm 3,7%; ngô giảm 9,8%; cây lấy củ giảm 5,9%; diện tích cây có hạt chứa dầu giảm 16,2% so với cùng kỳ. Một số loại cây có diện tích trồng tăng như: rau, đậu, hoa cây cảnh tăng 2,9%; cây gia vị, dược liệu hàng năm tăng 70,9%, cây hàng năm khác tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân diện tích gieo trồng cây vụ Xuân năm nay giảm chủ yếu giảm ở diện tích gieo trồng cây lúa do một số diện tích chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm và sang đất phi nông nghiệp... Đối với các cây trồng khác là do hiệu quả không cao nên vụ Xuân năm nay người dân bỏ không trồng.
 
Về chăn nuôi, từ đầu năm đến nay tương đối ổn định, ước tính số lượng và sản phẩm chăn nuôi tháng Tư và sản lượng cộng dồn 4 tháng đầu năm 2018 như sau: Đàn trâu hiện có 25 nghìn con tăng 3,2% so với cùng kỳ; Đàn gia cầm 28,5 triệu con tăng 0,9%; Đàn bò có 129 nghìn con giảm 6,5%;  Đàn lợn có 1.650 nghìn con giảm 0,2%. Về sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng Tư: Trâu đạt 140 tấn; Bò đạt 898 tấn; Sữa tươi đạt 3.482 tấn; Lợn đạt 27.693 tấn; Gia cầm đạt 7.910 tấn; Thịt gà đạt 6.200 tấn. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng thịt hơi xuất chuồng như sau: Trâu đạt 555 tấn tăng 0,3% so cùng kỳ; Bò đạt 3.537 tấn tăng 0,5%; Sữa tươi đạt 13.529 tấn tăng 1%; Lợn đạt 110.362 tấn tăng 0,1%; Gia cầm đạt 30.950 tấn tăng 0,8%,...
 
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; giá cả thức ăn chăn nuôi không có biến động lớn; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt. Tỷ lệ đàn gia súc, gia cầm mắc các bệnh truyền nhiễm thông thường thấp, tỷ lệ chữa khỏi cao. Công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm được duy trì với các loại vác xin như: dịch tả lợn; vác xin tai xanh; vác xin lở mồm long móng lợn; vác xin cúm gia cầm; vác xin tụ huyết trùng trâu, bò,...

Bùi Quỳnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật