Thủ tục

Thủ tục: Xác minh văn bằng chứng chỉ

Trình tự thực hiện
Đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân  khi có yêu cầu xác minh gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT qua Bộ phận một cửa:
- Sở GD&ĐT tiến hành xác minh theo quy định;
- Sở GD&ĐT hoàn tất kết quả xác minh;
- Đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân nhận kết quả xác minh theo phiếu hẹn tại nơi nộp hồ sơ.
 
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thành phần, số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị xác minh ( nếu là của cơ quan, tổ chức);
- Đơn đề nghị  xác minh ( nếu là của cá nhân);
- Bản chụp văn bằng chứng chỉ cần xác minh;
*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác minh
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý
- Công văn số 931/UB-VX ngày 23/4/2001 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra văn bằng chứng chỉ;
- Quyết định 1412/2010/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Các thủ tục khác