Thủ tục

Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức xin tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoàinộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ Hà Nội.(01 ngày làm việc)
Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, gửi văn bản đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan cho ý kiến (03 ngày làm việc).
Bước 3: Sở Ngoại vụ tổng hợp ý kiến của các đơn vị chức năng có liên quan (07 ngày làm việc).
Bước 4: Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị chức năng, Sở Ngoại vụ xem xét, trình UBND Thành phố (02 ngày làm việc).
Bước 5: Lãnh đạo UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến gửi về Sở Ngoại vụ (06 ngày làm việc).
Bước 8: Sở Ngoại vụ tiếp nhận ý kiến của UBND Thành phố, ra văn bản trả lời (02 ngày làm việc).
Bước 9: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ tiếp nhận kết quả, chuyển trả kết quả cho tổ chức, lưu kết quả theo quy định (01 ngày làm việc).

Thời gian nhận hồ sơ : Các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu    

+ Sáng: từ 8h00 đến 11h00
+Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Cách thức thực hiện Thực hiện theo một trong hai cách sau: - Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ Hà Nội. Số 10 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. - Gửi hồ sơ hành chính (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử: của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ (Email: motcua_songv@hanoi.gov.vn) (sau khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị gửi bản chính cho Sở)
Thành phần, số lượng hồ sơ

Nộp 25 ngày trước khi tình nguyện viên vào hoạt động
 Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin tiếp nhận Tình nguyện viên (TNV);
- Bản sao có chứng thực giấy phép của Tổ chức cung cấp TNV;
- Văn bản cam kết của Tổ chức cung cấp tình nguyện viên;
- Trích ngang của chuyên gia, tình nguyện viên.
- Bổ sung: Biên bản ghi nhớ/Thỏa thuận hợp tác giữa Tổ chức cung cấp TNV và đơn vị tiếp nhận TNV . Chương trình/Nội dung hoạt động của TNV.
Số lượng hồ sơ: 04 bộ

Thời hạn giải quyết 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - UBND Thành phố: 05 ngày làm việc. - Sở Ngoại vụ: 17 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Đơn vị, tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Kết quả thực hiện Công văn thông báo của Sở Ngoại vụ Hà Nội
Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
-Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 

Các thủ tục khác