Thủ tục

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

Trình tự thực hiện

I. Đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước
Bước 1: Cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày nhận và trả kết quả (01 ngày làm việc).
Bước 2: Sở Ngoại vụ xem xét, trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành văn bản đồng ý cho phép cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng thẻ ABTC đối với trường hợp đủ điều kiện (02 ngày làm việc).
Bước 3: Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, ban hành văn bản đồng ý cho phép cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng thẻ ABTC (07 ngày làm việc).
Bước 4: Sau khi nhận được văn bản đồng ý của Chủ tịch UBND Thành phố, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của Sở trả kết quả cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét cấp thẻ (01 ngày làm việc).
 

II. Đối với doanh nhân Việt Nam
Bước 1: Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày nhận và trả kết quả (01 ngày làm việc).
Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký văn bản gửi Công an Thành phố xác minh những thông tin liên quan đến doanh nghiệp và doanh nhân đề nghị sử dụng thẻ ABTC (04 ngày làm việc).
Bước 3: Công  an Thành phố có văn bản gửi Sở Ngoại vụ về kết quả xác minh (07 ngày làm việc).
Bước 4:
- Trên cơ sở xác minh của Công an Thành phố, Sở Ngoại vụ xem xét, trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC đối với trường hợp đủ điều kiện. (02 ngày làm việc).
- Đối với trường hợp không đủ điều kiện, Sở Ngoại vụ có văn bản trả lời trong 07 ngày làm việc.
Bước 5: Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC (07 ngày làm việc).
Bước 6: Sau khi nhận được văn bản đồng ý của Chủ tịch UBND Thành phố, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của Sở trả kết quả cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét cấp thẻ (01 ngày làm việc).
Thời gian nhận hồ sơ: các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
+ Sáng: từ 8h00 đến 11h00
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ Hà Nội. Số 10 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, bao gồm:
1. Văn bản đề nghị của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, do người đứng đầu đơn vị ký tên và đóng dấu (theo mẫu của Sở Ngoại vụ);
2. Bản sao Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của APEC;
3. Bản sao hộ chiếu.
* Hồ sơ đối với doanh nhân bao gồm:
1. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC, do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ);
2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;
3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, xác nhận nộp thuế hoặc biên lai nộp thuế  trong 12 tháng tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác);
4. Bản sao công chứng hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng kinh tế (hoặc tài liệu tương tự) doanh nghiệp ký kết với đối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng, tài liệu ký kết, hợp tác đã hoặc đang được thực hiện). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và chứng thực;
5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu;
6. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân đã có thời hạn bổ nhiệm ít nhất 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ;
7. Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận doanh nhân đã nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp đề nghị cấp thẻ trong thời gian ít nhất 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ (trừ những trường hợp không còn trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết - Hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Hồ sơ đối với doanh nhân: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Thời gian ở UBND Thành phố: 07 ngày làm việc. + Thời gian ở Công an Thành phố: 07 ngày làm việc. + Thời gian ở Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Kết quả thực hiện Công văn của UBND thành phố Hà Nội
Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số3: Công văn đề nghị xin phép sử dụng thẻ ABTC

Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý

1. Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).
2. Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
3. Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp và quản lý thẻ ABTC;
4. Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;
5. Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Các thủ tục khác