Thủ tục

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã
+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014);
+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện Đơn đề nghị có xác nhận của ủy ban nhân dân xã
Lệ phí Không có thông tin
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014);
+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014).
Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý
- Pháp lệnh ưu đãi với người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Các thủ tục khác