Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
91 Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

92 Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

93 Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

94 Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

95 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

96 Khai báo tai nạn lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

97 Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

98 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

99 Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

100 Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổng số 2666 Thủ tục / 267 Trang

Trang :