Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

12 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

13 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (TTHC mức độ 1)

Sở Du lịch

14 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

15 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

16 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

17 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

18 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

19 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

20 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

Tổng số 2730 Thủ tục / 273 Trang

Trang :