Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

22 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

23 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

24 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

25 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

26 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

27 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

28 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

29 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

30 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :