Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

52 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

53 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

54 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

55 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

56 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

57 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

58 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

59 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng (đối với địa phương không có Hạt Kiểm lâm) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

60 Đóng dấu búa kiểm lâm (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :