Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

82 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

83 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

84 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

85 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

86 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

87 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

88 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

89 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

90 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2615 Thủ tục / 262 Trang

Trang :