Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của công đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

82 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

83 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

84 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

85 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

86 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y động vật trên cạn và thủy sản) (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

87 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

88 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

89 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

90 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2730 Thủ tục / 273 Trang

Trang :