Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

62 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

63 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

64 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

65 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

66 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

67 Công nhận thư viện đạt chuẩn (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

68 Thủ tục: Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

69 Thủ tục: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

70 Thủ tục: Xin học lại đối với học sinh trung học phổ thông (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 83 Thủ tục / 9 Trang

Trang :