Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Thủ tục: Đăng kí dự thi trung học phổ thông quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

72 Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

73 Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

74 Thủ tục: Đặc cách thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

75 Thủ tục: Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

76 Thủ tục: Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

77 Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

78 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

79 Thủ tục: Xác minh văn bằng chứng chỉ (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

80 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục cho các trường THPT công lập, tư thục; THPT chuyên (Đối với các trường mới thành lập hoặc hoạt động giáo dục trở lại sau một thời gian dừng hoạt động) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 83 Thủ tục / 9 Trang

Trang :