Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

22 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

23 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

24 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

26 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

27 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

29 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

30 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 73 Thủ tục / 8 Trang

Trang :