Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (TTHC mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

2 Thủ tục 1: Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

3 Thủ tục 2: Thủ tục giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

4 Thủ tục 3: Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

5 Thủ tục 4: Văn bản chấp thuận việc nhập khẩu vàng nguyên liệu (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân) nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

6 Thủ tục 5: Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài) (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

7 Thủ tục 6: Cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho TCTD được phép (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

8 Thủ tục 7: Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

9 Thủ tục 8: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

10 Thủ tục 9: Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (TTHC Mức độ 2)

Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội

Tổng số 76 Thủ tục / 8 Trang

Trang :