Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

2 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

3 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

4 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

5 Kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

6 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

7 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

8 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

9 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

10 Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 205 Thủ tục / 21 Trang

Trang :