Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

4 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

5 Giám định vết thương còn sót (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

6 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

7 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

8 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

9 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

10 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổng số 117 Thủ tục / 12 Trang

Trang :