Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2 Giám định vết thương còn sót (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

4 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

5 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

6 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

7 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

8 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

9 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

10 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổng số 142 Thủ tục / 15 Trang

Trang :