Lựa chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu nước sạch và vệ sinh nông thôn ở huyện Đông Anh (13:17 11/07/2017)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4130/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh và nước sạch cho trường học xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) (thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng của thành phố Hà Nội).


Theo quyết định, có 5 gói thầu đầu tư xây mới, cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh và nước sạch cho trường học xã Nam Hồng - huyện Đông Anh gồm: Thi công xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh và nước sạch cho các trường xã Nam Hồng có giá trị gần 1,7 tỷ đồng, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý III/2017; tư vấn giám sát thi công xây dựng hơn 42,9 triệu đồng, thời gian thực hiện trong quý III/2017; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng hơn 5,5 triệu đồng, thời gian thực hiện trong quý II/2017; bảo hiểm công trình gần 3,3 triệu đồng, thời gian thực hiện trong quý III; tư vấn kiểm soát công trình hơn 33 triệu đồng, thời gian thực hiện trong quý III/2017.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội được giao là chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án. Tính toán xác định cập nhật giá gói thầu, chi phí dự phòng gói thầu trước khi mở thầu theo đúng thời hạn quy định tại Luật Đấu thầu. Chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Hà Nội để đẩy nhanh việc tiếp nhận bàn giao vốn thực hiện năm 2016 của Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng của thành phố Hà Nội đã được chuyển về tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời thực hiện các thủ tục giải ngân theo đúng quy định tại Công văn số 8874/BTC-QLN ngày 09/7/2013 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và các quy định của Luật Đầu tư công. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các gói thầu, hạng mục công việc theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu của Nhà nước và của nhà tài trợ.

Trước đó, một số phần việc của dự án trên đã thực hiện như: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị gần 59 triệu đồng; thẩm tra thiết kết và dự toán hơn 6,6 triệu đồng. Một số phần công việc của dự án chưa thực hiện lập kế hoạch đấu thầu có giá trị hơn 2,5 triệu đồng.
 


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật