PHẠM VI RANH GIỚI 38 QUY HOẠCH PHÂN KHU TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRUNG TÂM

 

 

Độc giả có thể xem file gốc TẠI ĐÂY

 

HNP