Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019 (16:09 10/01/2019)


HNP - Ngày 26/12/2018 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký bàn hành Quyết định số 6983/QĐ-UBND về việc công bố công khai só liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019.


Chi tiết xem tại tệp đính kèm


HNP


Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật