Số văn bản 03
Kí hiệu văn bản 2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/02/2012
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  14/02/2012       Đến ngày:  14/03/2019
Người kí NGUYỄN THẾ THẢO
Trích yếu Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Báo Kinh tế và Đô thị.
Cơ quan Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Tổ chức
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ_03_2012.pdf

QDPQ_03_2012.doc

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng