homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 04
Kí hiệu văn bản 2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2013
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  12/07/2013      
Người kí NGÔ THỊ DOÃN THANH
Trích yếu Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND cửa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô).
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Khoa học công nghệ
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

4_2013_NQ-HĐND.pdf

4_2013_NQ-HĐND.doc

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng