homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 09
Kí hiệu văn bản 2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2017
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  01/01/2018      
Người kí NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Ngân sách-Thuế-Tài chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQPQ_09_2017.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng