Số văn bản 15
Kí hiệu văn bản 2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2018
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  12/07/2018      
Người kí NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ_15_2018.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng