homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 05
Kí hiệu văn bản NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2018
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  05/07/2018      
Người kí NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 05/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Tài nguyên môi trường
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQ05HDND.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng