homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 25
Kí hiệu văn bản 2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  25/10/2018      
Người kí NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Tài nguyên môi trường
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ_25_2018.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng