homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 11
Kí hiệu văn bản NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2018
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  01/01/2019       Đến ngày:  31/12/2019
Người kí NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Tài nguyên môi trường
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQ_11_HDND.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng