homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 09
Kí hiệu văn bản 2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2019
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  01/08/2019      
Người kí NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loạ