homeVăn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản 21
Kí hiệu văn bản 2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2019
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  31/10/2019      
Người kí NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội"
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội