Số văn bản 08
Kí hiệu văn bản NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2020
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  07/07/2020       Đến ngày:  31/12/2020
Người kí NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Tài nguyên môi trường
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQ_08_2020.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng