Số văn bản 04
Kí hiệu văn bản 2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2020
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  07/07/2020      
Người kí NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Ngân sách-Thuế-Tài chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQPQ_04_2020.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng