Số văn bản 23
Kí hiệu văn bản 2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2020
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  05/10/2020       Đến ngày:  15/09/2021
Người kí NGUYỄN VĂN SỬU
Trích yếu Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Chính sách- Kinh tế Xã hội
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-23-2020.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng