Số văn bản 21
Kí hiệu văn bản 2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  23/11/2021       Đến ngày:  14/11/2022
Người kí CHU NGỌC ANH
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-21-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng