Số văn bản 22
Kí hiệu văn bản 2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  28/11/2021      
Người kí CHU NGỌC ANH
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-22-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng