Số văn bản 29
Kí hiệu văn bản 2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  02/01/2022      
Người kí CHU NGỌC ANH
Trích yếu Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-29-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng