Số văn bản 12
Kí hiệu văn bản 2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  18/12/2021      
Người kí NGUYỄN NGỌC TUẤN
Trích yếu Nghị quyết số 12/2021/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Ngân sách-Thuế-Tài chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQ-12-2021.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng