Số văn bản 03
Kí hiệu văn bản 2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  22/01/2022       Đến ngày:  27/10/2022
Người kí CHU NGỌC ANH
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-03-2022.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng