Số văn bản 12
Kí hiệu văn bản 2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2022
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  27/03/2022      
Người kí CHU NGỌC ANH
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung mốt số điều Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-12-2022.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng