Số văn bản 02
Kí hiệu văn bản 2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  16/07/2022      
Người kí NGUYỄN NGỌC TUẤN
Trích yếu Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020
Cơ quan Hội đồng nhân dân Thành phố
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Ngân sách-Thuế-Tài chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

NQ-02-2022-HDND.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng