Số văn bản 42
Kí hiệu văn bản 2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  03/12/2022      
Người kí LÊ HỒNG SƠN
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-42-2022.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng