Số văn bản 29
Kí hiệu văn bản 2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  16/05/2024      
Người kí LÊ HỒNG SƠN
Trích yếu Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Nội chính
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

QDPQ-29-2024.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng