Số văn bản 11/2001
Kí hiệu văn bản NQ-HĐ
Ngày ban hành 04/01/2001
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  04/01/2001      
Người kí
Trích yếu NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2001 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001)
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

369_01042001-11NQHD.rtf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng