Số văn bản 08/2000-NQ
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành 21/07/2000
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  21/07/2000      
Người kí
Trích yếu NGHỊ QUYẾT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2000 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Tệp tin đính kèm

409_07212000-8NQHD.rtf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng