Số văn bản 60 /2005
Kí hiệu văn bản QĐ-UB
Ngày ban hành 28/04/2005
Ngày có hiệu lực Từ ngày:  28/04/2005      
Người kí
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Cơ quan UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng