Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
69/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc thu phí trong giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
36/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
39/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
40/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
60/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
58/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
55/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vường giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
37/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc bãi bỏ quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân tại Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
38/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
52/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :