Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
40/2013/QĐ-UBND 24/09/2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
39/2013/QĐ-UBND 19/09/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
37/2013/QĐ-UBND 18/09/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
36/2013/QĐ-UBND 10/09/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
35/2013/QĐ-UBND 04/09/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
34/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
33/2013/QĐ-UBND 27/08/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
32/2013/QĐ-UBND 12/08/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.
Hết hiệu lực
31/2013/QĐ-UBND 08/08/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
30/2013/QĐ-UBND 08/08/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :