Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
29/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/NQ-HĐND 25/10/2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND 25/10/2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 25/10/2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND 25/10/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3)
Còn hiệu lực
19/NQ-HĐND 25/10/2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Còn hiệu lực
11/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
08/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải
Còn hiệu lực
09/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 398 văn bản / 40 trang

Trang :