Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực một phần
15/2019/QĐ-UBND 11/09/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiễm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã
Còn hiệu lực
11/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
08/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải
Còn hiệu lực
09/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú
Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Còn hiệu lực
14/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghi quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 2773 văn bản / 278 trang

Trang :