Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
04/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
29/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
33/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Còn hiệu lực
34/NQ-HĐND 10/12/2022 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
36/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
38/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 386 văn bản / 39 trang

Trang :