Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
22/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Ban hành Quy định công tác nghiệm thu sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Còn hiệu lực
19/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2023/QĐ-UBND 31/08/2023 Về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Còn hiệu lực
17/2023/QĐ-UBND 28/08/2023 Về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/2023/QĐ-UBND 22/08/2023 Về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"
Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND 06/07/2023 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2024
Còn hiệu lực
09/2023/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
10/2023/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực

Tổng số : 3042 văn bản / 305 trang

Trang :