Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/NQ-HĐND 08/04/2022 Về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 01/03/2022 Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
34/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay
Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
19/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 Quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
36/NQ-HĐND 10/12/2021 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
33/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
35/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực
12/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 12/2021/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 466 văn bản / 47 trang

Trang :